Општинска управа Мали Зворник доставља на увид предлог Нацрта одлуке о буџету за 2015. годину.

Своје коментаре и сугестије можете доставиту електронским путем на адресу dragica.mzv@gmail.com

Нацрт одлуке о буџету за 2015 годину>>>

Финансијски планови за 2015. годину>>>

Прилог 1 – Плате и број запослених>>>

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката>>>