Opštinska uprava Mali Zvornik dostavlja na uvid predlog Nacrta odluke o budžetu za 2015. godinu.

Svoje komentare i sugestije možete dostavitu elektronskim putem na adresu dragica.mzv@gmail.com

Nacrt odluke o budžetu za 2015 godinu>>>

Finansijski planovi za 2015. godinu>>>

Prilog 1 – Plate i broj zaposlenih>>>

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata>>>