Мали Зворник, 27.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/153
Дана: 27.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), и у складу са Инструкцијом Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

          Наређује се свим  козметичким и фризерским салонима на територији општине Мали Зворник, да се морају придржавати следећих мера превенције у циљу спречавања ширења и смањења ризика болести  COVID-19: 

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)
 2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
 3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
 4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола,
 5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
 6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),
 7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,
 8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,
 9. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине(пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника,
 10. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место,
 11. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури,
 12. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,
 13. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана,
 14. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона,
 15. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести  COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома-кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здраваља-   COVID амбуланти,
 16. У случају сумње да неко од корисника има симптоме заразне болести  COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома-кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здраваља-COVID амбуланти.

II

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунални инспектор општине Мали Зворник.

III

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи тачка 2. Наредба број 06-668/37 од 21.03.2020. године.

IV

Ову Наредбу објавити на званичној интернет стараници општине Мали Зворник. 

V

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.