Мали Зворник, 27.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/155
Дана: 27.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењеу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања , по следећем принципу :
     o Понедељак 27. април- среда 29. април – од 07.00 до 17.00 часова,
     o Четвртак 30.април за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.

Петак 1. мај, субота 2. мај и недеља 3. мај нерадни дани

Трговац може, у складу са овом Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

II

Ограничава се број потрошача у малопродајним објектима на тај начин да може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

IV

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунални инспектор општине Мали Зворник.

V

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба број 06-668/147 од 21.04.2020.године.

VI

Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.