Мали Зворник, 05.05.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/164
Дана: 05.05.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 05.05.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

Имајући у виду актуелну ситуацију а због потреба одређеног дела становништва на територији општине Мали Зворник, налаже се Општинској управи општине Мали Зворник, да приступи реализацији пројекта „Одговор на КОВИД 19 пандемију на територији Мачванског и Колубарског округа“, у сарадњи са Асоцијацијом Дуга, ради обезбеђења и поделе 50 хуманитарних пакета на територији општине Мали Зворник.

Реализацију наведеног пројекта суфинансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу, а услов донатора је обезбеђење дела средстава од стране учесника у пројекту 

II 

Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да обезбеди средства за суфинансирање пројекта из тачке 1. овог Закључка у износу од 75.000,00 динара, односно 1.500,00 динара по пакету који ће се делити. 

III 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник. 

IV 

Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.