28.06.2017. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
– И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – 

за пружаоце услуга смештаја
типа кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство 

Позивају се правна и физичка лица која желе  да издају или  већ издају своје објекте за смештај другим лицима, типа кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, да изврше категоризацију својих смештајних капацитета и тиме свој рад ускладе са одредбама закона и искористе многе повољности које се дају за развој туризма како на нивоу Републике тако и на нивоу наше локалне самоуправе (субвенције, подстицаји, повољни кредити и друго). 

Више информација о самом поступку и начину како да се изврши категоризација смештајних капацитета које желите да издајете другим лицима можете добити преко сајта општине Мали Зворник на следећем линку, или у просторијама општинске управе, канцеларија бр. 19. телефон 015/472-859. 

                                                                            ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                                       ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК