28.06.2017. godine

O B A V E Š T E NJ E
– I N F O R M A C I J A – 

za pružaoce usluga smeštaja
tipa kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo 

Pozivaju se pravna i fizička lica koja žele  da izdaju ili  već izdaju svoje objekte za smeštaj drugim licima, tipa kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, da izvrše kategorizaciju svojih smeštajnih kapaciteta i time svoj rad usklade sa odredbama zakona i iskoriste mnoge povoljnosti koje se daju za razvoj turizma kako na nivou Republike tako i na nivou naše lokalne samouprave (subvencije, podsticaji, povoljni krediti i drugo). 

Više informacija o samom postupku i načinu kako da se izvrši kategorizacija smeštajnih kapaciteta koje želite da izdajete drugim licima možete dobiti preko sajta opštine Mali Zvornik na sledećem linku, ili u prostorijama opštinske uprave, kancelarija br. 19. telefon 015/472-859. 

                                                                            OPŠTINSKA UPRAVA
                                                                       OPŠTINE MALI ZVORNIK