Mali Zvornik, 27.januar 2020. godine

Obaveštavaju se taksi prevoznici – preduzetnici i privredna društva koji obavljaju delatnost taksi prevoza kao javnog prevoza u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, da je 4. januara na snagu stupila Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza („Službeni glasnik RS“, br. 94/2019).
Sve potrebne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju, podnošenjem zahteva i dr, mogu se dobiti na portalu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije na internet adresi https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/subvencije-u-taksi-prevozu.