За наставак уређења просторија Подземног града Карађорђевића у аутентичном стилу општина Мали Зворник добила је од Републике Србије нових 6.200.000 динара, док ће из сопственог буџета за ове намене определити око 2.000.000 динара.

Уговор о коришћењу добијених средстава потписан је пре неколико дана у Београду, у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Добијени износ биће искоришћен за набавку готових комада стилског намештаја или израду реплика намештаја из периода пре Другог светског рата за опремање 13 просторија у објекту.

Осим тога, биће набављене и реплике пушака, уређаја и предмета из наведеног периода, израђено и постављено 12 изложбених паноа са историјским чињеницама.

Предвиђена је и набавка и постављање 30 табли са обавештењима, као допуна постојеће туристичке сигнализације у објекту.

Набављени намештај и остали предмети биће постављени у просторијама које су адаптиране у претходним фазама пројекта уређења дела Подземног града Карађорђевића.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, упоредо са наведеним радовима локална самоуправа реализоваће активности на даљој обнови културно историјског споменика из времена Краљевине Југославије.

Како бисмо спремно дочекали нови конкурс министарства идуће године, предстоји припрема техничке документације за опремање и осликавање простора капеле, што представља следећи планирани корак у раду.

Наведеним радовима, укључујући оно што је раније урађено на реконструкцији и опремању дела овог објекта, биће направљена целина у погледу туристичке понуде комплекса Подземног града Карађорђевића.

 За уређење капеле биће ангажовано лице стручно за извођење наведених радова, ради постизања аутентичног изгледа простора.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић