U izdanju biblioteke „17. septembar“ Mali Zvornik objavljen je Zbornik radova malozvorničkih pesnika i likovnih umetnika, pod nazivom „Ad Drinum“. Autor zbornika je Vladimir Savić, veroučitelj iz Malog Zvornika.

Prvi tiraž zbornika štampan je uz finansijsku podršku opštine Mali Zvornik.

 

„U knjizi Ad Drinum mjesta ima i za samozatajne stvaratelje koji djeluju u tišini svoje sobe, ali i za autore čije kompozicije zauzimaju velike javne prostore. Svi u ovom zborniku su u potpunosti ravnopravni, i pri tome nije važno koriste li autori u svom radu papir, platno, grafit, tvrdi kamen ili riječ, kao niti kojoj generaciji pripadaju ili kojoj umjetnosti se priklanjaju. To je moguće samo u jednom ovakvom projektu koji impresivne kamene strukture upotpunjuje pjesmom, a akvarel prati mističnom muzikom. Projekt Ad Drinum nadilazi svojim konceptom i misijom mnoge, naizgled, puno veće projekte i jedino možemo poželjeti da nastavi svoj život, da se za njega čuje daleko, jer svaki gradić i rijeka trebaju svoj Ad Drinum, ma kako se tamo zvao.“

 
Robert Andrejaš, mag. art. doktorand
Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera
u Osijeku
Elektronsko izdanje zbornika „Ad Drinum“ možete preuzeti ovde