23.03.2016.

         Представници општинске управе и 8 локалних институција из Малог Зворника су 18. марта 2016. године присуствовали обуци намењеној запосленима у локалним органима власти који желе да ојачају своје капацитете за примену законског оквира којим се регулише област транспарентног рада локалних органа власти и слободног приступа информацијама од јавног значаја. Обуци су поред запослених у Општинској управи присуствовали представници Центра за социјални рад, Дома здравља, пет основних школа са подручја општине, средње школе, предшколске установе и библиотеке. 

          Учесници обуке су показали велику заинтересованост и активно су учествовали у програму обуке који је обрађивао теме које су се односиле на појам информације од јавног значаја, садржај права и ограничења у погледу доступности информација, поступак за остваривање права грађана пред органом јавне власти и Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Поред тога, речи је било и о мерама за унапређење јавности рада ОУ и локалних институција које се односе на испуњавање законских обавеза објављивања и редовног ажурирања информатора о раду органа јавне власти, чиме се остварује проактивна транспарентност институција, односно омогућава правовремено и тачно информисање јавности, као и на слање годишњих узвештаја Поверенику. 
          Током обуке спроведене су и две радионице, путем којих су учесници анализирали случајеве из праксе Повереника и то, управо, оне случајеве где су разматране жалбе грађана против сличних органа власти – школа, здравствених установа, центара за социјални рад и општинских управа.
          Обуку је реализовао Центар за равномерни регионални развој (ЦенТриР) из Београда.
          Најактивнији полазници обуке имаће прилику да иду у студијску посету општинској управи Рума, која представља пример добре праксе када је реч о транспарентности рада локалне самоуправе. Обе активности се реализују у оквиру пројекта „Да ли знаш да имаш право да знаш?“, који финансира Европска унија кроз Програм „Подршка цивилном друштву 2013“.