23.03.2016.

         Predstavnici opštinske uprave i 8 lokalnih institucija iz Malog Zvornika su 18. marta 2016. godine prisustvovali obuci namenjenoj zaposlenima u lokalnim organima vlasti koji žele da ojačaju svoje kapacitete za primenu zakonskog okvira kojim se reguliše oblast transparentnog rada lokalnih organa vlasti i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. Obuci su pored zaposlenih u Opštinskoj upravi prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, pet osnovnih škola sa područja opštine, srednje škole, predškolske ustanove i biblioteke. 

          Učesnici obuke su pokazali veliku zainteresovanost i aktivno su učestvovali u programu obuke koji je obrađivao teme koje su se odnosile na pojam informacije od javnog značaja, sadržaj prava i ograničenja u pogledu dostupnosti informacija, postupak za ostvarivanje prava građana pred organom javne vlasti i Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Pored toga, reči je bilo i o merama za unapređenje javnosti rada OU i lokalnih institucija koje se odnose na ispunjavanje zakonskih obaveza objavljivanja i redovnog ažuriranja informatora o radu organa javne vlasti, čime se ostvaruje proaktivna transparentnost institucija, odnosno omogućava pravovremeno i tačno informisanje javnosti, kao i na slanje godišnjih uzveštaja Povereniku. 
          Tokom obuke sprovedene su i dve radionice, putem kojih su učesnici analizirali slučajeve iz prakse Poverenika i to, upravo, one slučajeve gde su razmatrane žalbe građana protiv sličnih organa vlasti – škola, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad i opštinskih uprava.
          Obuku je realizovao Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda.
          Najaktivniji polaznici obuke imaće priliku da idu u studijsku posetu opštinskoj upravi Ruma, koja predstavlja primer dobre prakse kada je reč o transparentnosti rada lokalne samouprave. Obe aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Da li znaš da imaš pravo da znaš?“, koji finansira Evropska unija kroz Program „Podrška civilnom društvu 2013“.