Mali Zvornik, 09.11.2018. godine

Nekorišćenje sedišta za decu u automobilima ili njihova pogrešna upotreba najčešći su uzroci stradanja najmlađih u saobraćaju. U cilju smanjenja crne statistike u ovoj oblasti, po kojoj je 7600 dece u Srbiji u proteklih 5 godina pretrpelo neki vid povrede u saobraćajnim nezgodama, a 64 izgubilo život, u Malom Zvorniku u četvrtak, 08. novembra, održano je predavanje o problemu stradanja dece u saobraćaju, uz teorijsku i praktičnu obuku za roditelje o pravilnoj upotrebi dečjih auto sedišta, koja su im nakon toga dodeljena.

Akciju podele 40 besplatnih dečjih auto sedišta i edukaciju roditelja o njihovom pravilnom korišćenju, radi povećanja bezbednosti najmlađih u saobraćaju, organizovala je Opština Mali Zvornik u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja (ABS) Republike Srbije i Centrom za promociju bezbednosti saobraćaja. 

 Prema rečima zamenika predsednika opštine Mali Zvornik, Miloša Radojčića, koji se u ime domaćina obratio okupljenima na ovom događaju, lokalna uprava obezbedila je polovinu od 40 nabavljenih auto sedišta za decu, dok je ostatak donirala Agencija za bezbednost saobraćaja, koja je realizaciju projekta inicirala u okviru kampanje na republičkom nivou za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. 

On je rekao da se opština Mali Zvornik vrlo rado odazvala pozivu za učešće u akciji i dodao da će nastaviti da realizuje i podržava ovakve i slične aktivnosti, koje doprinose poboljšanju bezbednosti u saobraćaju. 

Načelnik Odeljenja za prevenciju i edukaciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Duško Pešić, koji je ovom prilikom održao predavanje na temu problema stradanja dece u saobraćaju, rekao je da agencija sprovodi različite aktivnosti ka cilju povećanja bezbednosti dece, koja su poslednjih godina kao putnici u vozilima najviše ugrožena. 

Pešić je istakao da Agencija za bezbednost saobraćaja od 2016. godine sprovodi kampanju koja ima za cilj povećanje procenta korišćenja auto sedišta i obučenosti roditelja za njihovu pravilnu upotrebu, jer se pokazalo da inače mali procenat onih koji koriste auto sedišta za decu i pojas to ne čine na adekvatan način, pri čemu sedišta nisu pravilno postavljena u automobilima, a deca odgovarajuće pričvršćena u sedištu, da pa se pomeraju, a dešava se i da sedišta koja se koriste ne odgovaraju visini, masi i uzrastu deteta. Sve to vožnju deteta u automobilu čini nebezbednom i potencijalno veoma opasnom. 

On je naveo da su istraživanja indikatora bezbednosti saobraćaja u Srbiji, koje je ABS sprovela u proteklih nekoliko godina, pokazala da je procenat korišćenja dečjih auto sedišta povećan u odnosu na raniji period i da trenutno iznosi oko 37 posto, ali da to i dalje nije na nivou koji odgovara razvijenim zemljama i na kojem bi trebalo da bude, što je iznad 95 posto. 

Pešić je ocenio da upravo u toj razlici leži potencijal za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju u našoj zemlji ubuduće, kroz značajniju upotrebu auto sedišta. 

On je istakao da je stradanje dece u saobraćaju u proteklih pet godina u Srbiji znatno smanjeno, usled većeg procenta upotrebe auto sedišta, navodeći da je na godišnjem nivou broj stradale dece pre dvadeset godina iznosio preko 50, dok se u poslednjih pet godina kreće oko 12 dece godišnje. 

Za razliku od dece u automobilima, najmlađi u Srbiji kao pešaci manje stradaju, ali ih je, prema Pešićevim rečima, mnogo teže zaštiti. Ipak, preventivnim radom napravljeni su značajni pomaci. Prema statističkim podacima, poslednjih pet godina u ovoj kategoriji godišnje nastrada oko 3 dece, što je znatno manje nego ranijih godina. 

On je rekao da će Agencija za bezbednost saobraćaja nastaviti dalji intenzivan rad, u nameri da dostigne cilj postavljen nacionalnom strategijom, da 2020. godine u našoj zemlji ne bude dece stradale u saobraćaju. 

Projektom pravilne upotrebe i dodele dečjih auto sedišta u protekloj godini obuhvaćeno je 30 lokalnih samouprava u Srbiji, dok je u tekućoj godini podršku kroz kampanju dobilo 25 opština, koje su istovremeno podstaknute da i samostalno realizuju ovakve akcije, koristeći sredstva u budžetu koja se prikupljaju od kazni za saobraćajne prekršaje i koja na ovakav način bivaju direktno vraćena lokalnoj zajednici.   

Ljiljana Ristanović

{gallery}/2018/2018-11-09_auto_sedista{/gallery}