Мали Зворник, 30.05.2019. године

У складу са чланом 11. став 9. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник, Председник општине Мали Зворник, уз сагласност Општинског већа, на седници одржаној 27.05.2019. године, објављује

ОДЛУКУ
О избору програма/пројеката који се финансирају из буџета општине
Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму/пројекту

Одлука о избору програма>>>

Обавештавамо заступнике удружења којима су одобрена мања средства од тражених да доставе обрасце са ревидиране буџетом и наративом, заједно са средствима обезбеђења предвиђеним Правилником. Такође позивамо овлашћена лица удружења која нису доставила Изјаву (Прилог 2) приликом пријаве на Конкурс, да то доставе пре закључења уговора.

Након достављања потребне документације Општина Мали Зворник ће закључити појединачне Уговоре о реализацији програма/пројеката са Удружењима.

Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса>>>