Редовна 18. седница Скупштине општине Мали Зворник, којом је председавао Радован Тадић, председник локалног парламента, одржана је у петак, 26. августа.

Заседање је почело у 10.00 часова, утврђивањем кворума, при чему је констатовано да седници присуствује 24 од 29 одборника и да Скупштина може пуноважно да ради и одлучује.

Уследило је усвајање записника са претходне седнице и предложеног дневног реда.

Одборници су на заседњу у петак размотрили и подржали 15 тачака.

Директор Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина”, Звонко Цвијић, образложио је Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, наводећи да је предузеће у првих 6 месеци текуће године пословало у складу са планом.

Према његовим речима, у овом периоду остварени су укупни приходи у износу од 69.351.000 динара и укупни расходи предузећа у износу од 66.971.000 динара.

Остварен је и финансијски добитак предузећа од 2.380.000 динара.

У ЈКП „Дрина“ у Малом Зворнику ради 52 запослених, од чега је 48 ангажовано по уговору на неодређено време и 4 радника на одређено време.

Он је навео да предузеће врши инвестициона улагања планираном динамиком, те да укупна потраживања од купаца, закључно са последњим даном јуна текуће године, износе 36.840.000 динара, а обавезе предузећа према добављачима 12.471.000 динара.

Цвијић је информисао одборнике да је изградња водовода у месној заједници Доња Трешница приведена крају, те да пуштање новог система у функцију предстоји ускоро, по завршетку неопходних испитивања исправности воде и испирања цевовода.

Он је закључио да су циљ у раду предузећа нове инвестиције, даље унапређење квалитета услуга, смањење дуговања према добављачима и већи проценат наплате потраживања од поверилаца.

Упознајући чланове локалног парламента са Извештајем независног ревизора о финансијским извештајима ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2021. годину, директор ЈКП „Дрина“ рекао је да је ревизор дао позитивну оцену поменутог извештаја, те да није имао негативних примедби на документ.

О раду ЈКП „Дрина“ на 18. седници Скупштине општине Мали Зворник говорио је и председник општине, Зоран Јевтић, износећи похвале и критике на рачун рада овог предузећа.

Он је, између осталог, рекао да је за похвалу то што је дуг предузећа према добављачима од почетка текуће године смањен са 17.400.000 динара на око 7.000.000 динара и извршено измирење задужења по основу кредита у целости, у износу од 2.000.000 динара, те да ће измирење кредита према KFW банци за изградњу топлане и реконструкцију топловода, које је предвиђено на 36 полугодишњих рата, бити настављено у наредним годинама утврђеном динамиком.

Он је констатовао да је са успехом завршена изградња водовода у месној заједници Доња Трешница и топлане на биомасу, што су послови којима је руководило малозворничко комунално предузеће, те да предстоји реализација низа нових пројекта који треба да допринесу побољшању водоснабдевања, као што је припрема техничке документације за изградњу новог базена у насељу Виле, реконструкција градског и приградског водовода, обнова цевовода од центра Малог Зворника до моста Краља Александра I Карађорђевића, који је делимично саниран након поплава 2014. године, као и вршење истражних радова, односно бушотина, за проширење капацитета изворишта „Шипад“.

Председник општине Мали Зворник истакао је да су у ЈКП „Дрина“ у протеклих неколико месеци извршене набавке нових контејнера и цистерни за воду, те да предстоји набавка камиона за чишћење улица, камиона од 3,5 тоне намењеног за свакодневне различите радове и потребе, вишенаменског возила за отпушавање канализације, минибуса за превоз становника на селу, као и амфибије за чишћење приобаља.

Након свега што је набројао, он је рекао да ту није крај и да су велике инвестиције нешто што тек очекује ово предузеће, подсетивши да је општина Мали Зворник укључена у национални пројекат „Чиста Србија“, у оквиру којег су на територији општине предвиђени радови у вредности од око 23 милиона евра, који укључују изградњу 11 постројења за пречишћавање отпадних вода и око 52 километра канализационе мреже.

Јевтић је закључио да ће захваљујући свему наведеном бити значајно повећан обухват корисника услуга ЈКП „Дрина“ и проширена водоводна мрежа, канализациони систем и топловод.

Он је говорио и о недостатку воде на територији општине услед суше, недовољном степену наплате потраживања за утрошену воду и решености локалне самоуправе да успостави ред у овој области, будући да наплата за воду износи само око 20 посто од захваћене воде, што, како је истакао, указује на губитке, односно појаву нелегалних корисника.

Наводећи да је ЈКП „Дрина“ пред почетак 2022. године предлагало повећање накнаде за утрошену воду од 40 посто, ради превазилажења економске ситуације, Јевтић је рекао и то да је одговорном политиком руководства општине избегнуто поскупљење воде за кориснике и пронађени другачији модели за ублажавање финансијских тешкоћа у предузећу.

Говорећи о сегментима рада ЈКП „Дрина“ које је неопходно поправити, у циљу ефикаснијег функционисања предузећа, председник општине Мали Зворник нагласио је да се недостаци које је уочио односе углавном на организацију рада, радну дисциплину и квалитет рада запослених.

Он је навео да је потребано више посвећености послу, одговорности у раду и резултата и да ће од непосредних руководилаца у овом предузећу тражити да се побрину да колектив буде продуктивнији.

Јевтић је истакао да запослени своју плату треба да зараде, да се одговорно и посвећено баве својим радним обавезама, поштују радно време, а да заузврат буду адекватно и редовно плаћени за свој рад.

Предлог Одлуке о ослобађању грађана од плаћања накнаде за прикључење на мрежу система даљинског грејања и других питања, према којој се стамбени и пословни простори, који се снабдевају топлотном енергијом са заједничке подстанице, ослобађају плаћања накнаде за прикључење, ако поднесу захтев за прикључење у периоду од дана ступања ове одлуке на снагу до 20. септембра 2022. године, усвојен је уз измену да су сви корисници који остваре право на бесплатан прикључак на топловод дужни да остану обвезници односно корисници услуге грејања најмање 24 месеца или 2 године и да је ЈКП „Дрина“ задужено да утврди могућности и услове за прикључење на топловодну мрежу у 2023. години објеката правних и физиких лица који нису корисници услуге грејања.

Предложену одлуку образложио је директор ЈКП „Дрина“, Звонко Цвијић, објаснивши да до краја текуће године приватне куће и пословни објекти који нису у систему топловода не могу добити прикључак због непостојања техничких и финансијских услова.

Он је навео да су у случају остваривања права на бесплатно прикључење на топловод корисници ослобођени плаћања накнаде за прикључак, те да плаћају само изведене радове у складу са ценовником, према броју радних сати, као и утрошени материјал и мерење потрошње.

Наведене измене одлуке које отварају пут за стварање услова за прикључење на топловодну мрежу у следећој години објеката правних и физиких лица који нису корисници грејања на седници је предложио председник општине залажући се да прикључак на топловод буде доступан што већем броју корисника.

На 18. седници Скупштине општине Мали Зворник усвојен је и Предлог решења о констатовању престанка функције директора Туристичке организације општине Мали Зворник, Млађану Црквењашу, дипломираном економисти из Малог Зворника, који је оставку на ову функцију у писаној форми поднео, како је навео, из личних разлога.

Разрешење директора Туристичке организације образложио је председник општине, Зоран Јевтић, наводећи да му је Црквењаш још у априлу текуће године најавио свој одлазак, због личних разлога и планова које има у приватном животу и каријери, али да је изашао у сусрет општини и остао на функцији директора до завршетка летње туристичке сезоне и реализације манифестације „Дрина је смисао живота“.

Он је захвалио Црквењашу на сарадњи и пожелео му много успеха у даљем раду.

Након разрешења досадашњег директора, одборници су у наставку седнице подржали предлог Решења о именовању Марице Лукић, економисте из Малог Зворника, за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Лукић је дуги низ година радила у малозворничкој библиотеци, као руководилац за финансијско – рачуноводствене послове и руководила Удружењем жена Малог Зворника.

Представљајући своје виђење развоја туризма у општини, Лукић је навела, да ће, ако јој одборници укажу поверење и именују је за вршиоца дужности директора Туристичке организације, са тимом запослених радити на даљем унапређењу туристичке понуде, стављајући акценат на развој рекреативног и сеоског туризма, промоцију лова и риболова, пешачких и бициклистичких стаза, Зворничког језера и реке Дрине, која је, како је истакла и како чувени слоган каже, смисао живота.

Лукић је истакла да ће Туристичка организација под њеним руковођењем наставити успешно да ради, у циљу да Мали Зворник буде велики на туристичкој мапи Србије.

О актуелним пословима општине и плановима за унапређење туристичке понуде говорио је председник општине, Зоран Јевтић, наводећи да је локална самоуправа од Републике Србије недавно добила 6.200.000 динара за наставак уређења културно – историјског комплекса Подземни град Карађорђевића.

Он је рекао да ће општина настојати да обезбеди и додатна средстав која су неопходна за уређење капеле у оквиру Подземног града.

Најавио је и наставак интензивног рада уз подршку републичких институција на уређењу плаже у центру Малог Зворника и у Сакару, где је планирана и изградња базена за купање, најпре за децу, затим и за одрасле и уређење дела простора за потребе реализације туристичко – спортских манифестација.

Председник општине Мали Зворник навео је да су обезбеђена и средства за конзервацију археолошког локалитета „Орловине“, наставак истраживачких радова на локалитету и активности на уређењу овог простора у туристичке сврхе, уз изградњу прилаза локалитету, обележавање пешачких стаза и уређење видиковаца.

У наставку заседања одборници су подржали предложено Решење о разрешењу члана Комисије за планове општине Мали Зворник; Предлог Решења о именовању члана Комисије за планове општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу заменика председника Савета за младе општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу члана Савета за младе општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу члана и заменика члана Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница; Предлог Решења о разрешењу члана Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница; Предлог Решења о разрешењу Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник и Предлог Решења о именовању Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник.

Седница је завршена око 12.00 часова.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић