На 6. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник одржаној у петак, 19. фебруара, одборници су размотрили и усвојили извештај о раду Општинског већа и руководства општине у периоду од 01. јула до 31. децембра 2020. године.

Извештај је образложио председник општине, Зоран Јевтић, наводећи да је у извештајном периоду одржано 5 редовних, 12 телефонских и 2 електронске седнице Општинског већа, на којима јсу утврђени предлози одлука и акти које доноси Скупштина општине.

Општинско веће непосредно је извршавало и старало се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

У вршењу надзора над радом Општинске управе поништавало је или укидало акте Општинске управе која нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актима или одлукама које је донела Скупштина општине, затим решавало у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине и уједно помагало председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности.

На седницама Општинског већа у извештајном периоду утврђено је више од 50 одлука, разматрано 25 извештаја и донето 48 одлука, решења и закључака.

Председник општине је истакао да број утврђених, донетих и разматраних аката јасно показује и говори о томе да локална самоуправа интензивно ради на свим пољима, те да су неки од најзначајнијих актуелних пројекта обнова и асфалтирање локалних путева по месним заједницама на подручју општине, наставак реконструкције Подземног града Карађорђевића, наставак уградње ЛЕД расвете, те изградња топлане на биомасу.

На седници Скупштине општине Мали Зворник у петак донета је и одлука о 1. изменама и допунама одлуке о буџету општине за 2021. годину, према којој се општински буџет за текућу годину састоји од прихода и примања планираних у износу од 611.700.000 динара и расхода и издатака у износу од 814.006.027 динара.

Буџетски дефицит у износу од 202.306.027 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 170.306.027 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 32.000.000 динара.

Један од разлога за доношење првог овогодишњег ребаланса буџета општине Мали Зворник је одлука о набавци скенера за Дом здравља, на име чега је усвајањем амандмана владајуће већине на предлог буџета опредељено 25.000.000 динара.

Председник општине је навео да је вредност овог апарата већа од средстава која су тренутно опредељена за ову намену и да ће се општина потрудити да остатак потребних средстава за куповину скенера обезбеди из буџетске резерве, напомињући да је веома важно да локална самоуправа настави да улаже у унапређење капацитета и услова за рад Дома здравља.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 6. редовном заседању подржали су и предложене закључке о усвајању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2020. годину и плана рада Штаба за 2021. годину.

Оцењено је да је општина Мали Зворник успешно одговорила на изазове са којима се локална заједница суочила услед епидемије вируса корона и да је спровођење противепидемијских мера дало добре резултате, успорило и ублажило ток епидемије у општини.

Приликом дискусије о тромесечном извештају Јавног комуналног предузећа „Дрина“ о реализацији програма пословања за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године и разматрања одлуке Надзорног одбора ЈКП „Дрина“ о усвајању измена и допуна програма пословања за 2021. годину, директор предузећа, Драган Чикарић, између осталог навео је да се ово предузеће суочава са недовољним бројем запослених, услед одласка радника у пензију и забране запошљавања у јавном сектору, која је на снази, те да ће се број запослених ускоро по први путу историји предузећа спустити испод 40.

Он је рекао да је ЈКП „Дрина“ у протеклој години пословало са губитком услед редукованог рада због епидемије, недовољног броја извршилаца и немогућности извођења одређених послова по уговорима, те повећаних трошкова услед потребе за честом дезинфекцијом јавних површина.

Чикарић је информисао одборнике да се радови на изградњи топлане на био масу одвијају по плану.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, подсетио је одборнике да су трошкови набавке гаса за грејање износили око 20.000.000 динара, а да ће дрвна сечка која ће бити коришћена за рад нове топлане коштати око 9.000.000 динара, што ће представљати значајне уштеде у буџету.

Он је навео да ће новац за грејање остајати убудуће у општини, с обзиром да ће набавка дрвне сечке бити могућа од локалних добављача.

Јевтић је напоменуо да општина Мали Зворник тренутно најскупље у Србији плаћа гас будући да га добија из иностранства, гасоводом преко Републике Српске, као и да ће нова топлана грађанима пружати јефтинију и квалитетнију услугу грејања, 24 сата дневно.

У наставку заседања, усвојен је извештај о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на подручју општине, уз констатацију да је изборини процес спроведен успешно и без тешкоћа и пропуста.

Убедљиву победу однели су кандидати за чланове савета месних заједница које је подржала Српска напредна странка.

За вршиоца дужности директора недавно основане Туристичке организације општине Мали Зворник, на период од годину дана, на седници Скупштине општине у петак именован је Милош Гагић, професор историје из Новог Сада.

Именован је и управни и надзор одброр Туристичке организације, уз напомену да ће по један члан из реда запослених у управни и надзорни одбор бити именовани накнадно, након запослења радника.

Претходно је усвојен предлог одлуке о измени одлуке о оснивању Туристичке организације у Малом Зворнику.

Председник Скупштине општине Радован Тадић објаснио је да је задатак вршиоца дужности директора Туристичке организације да спроведе до краја процедуру оснивања Туристичке организације, што, између осталог, подразумева израду оснивачких аката организације, спровођење неопходних набавки и опремање простора за рад.

Поводом примедби појединих одборника што је за вршиоца дужности директора Туристичке организације именовано лице које није из Малог Зворника, Тадић је рекао да ће ускоро бити спроведен конкурс за директора на који ће сви заинтересовани моћи да се јаве.

Он је навео да је од прошле године, у складу са новим законским прописима, услов да директор у јавном сектору мора имати 4 године искуства у струци и минимум 2 године рада на руководећим положајима и позвао све заинтересоване да прате објављивање конкурса, да се пријаве и учествују.

До краја седнице уследило је усвајање неколико предложених решења о разрешењу чланова различитих општинских комисија, савета и школских одбора и именовању нових, међу којима Комисије за планове, Локалног савета родитеља и Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ у Великој Реци.

На дневном реду 6. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник било је 18 тачака, укључујући одборничка питања и тачку Разно.

Љиљана Ристановић