Mali Zvornik, 28.06.2018. godine 

Nakon izlivanja bujičnih potoka u Radalju i Donjoj Borini, usled poslednjih obilnih padavina, pri čemu je došlo do oštećenja delova putne infrastrukture, kidanja i odnošenja obaloutvrde na pojedinim mestima i rušenja podzida na imanjima meštana u ovim selima, opština Mali Zvornik reagovala je u najkraćem roku i pružila pomoć stanovništvu u otklanjanju posledica nepogoda. 

Na najkritičnije lokacije opština je uputila raspoloživu mehanizaciju i neophodan građevinski materijal, zahvaljujući čemu je većina nastalih problema efikasno rešena. 

Mesta na kojima su se izlili bujični potoci u Radalju i Donjoj Borini obišao je predsednik opštine Zoran Jevtić sa saradnicima, kako bi se uverio u stanje na terenu i potrebe stanovništva nakon nevremena u navedenim mesnim zajednicama. 

Tom prilikom on je razgovarao sa meštanima i najavio punu podršku opštine u sanaciji nastalih šteta. 

 

Ljiljana Ristanović

{gallery}/2018/2018-06-28_sanacija_stete{/gallery}