28/07/2015

Izveštaj sa 18. Somovijade koja je organizovana u sklopu manifestacije „Drina je smisao života 2015“ (Prilog TV Lotel Loznica)