Predstavnici Opštine Mali Zvornik potpisali su 11. februara Memorandum o saradnji na realizaciji projekta „Da li znaš da imaš pravo da znaš?“, koji treba da doprinese unapređenju transprentnosti rada opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova u Malom Zvorniku i podizanju opšte informisanosti građana o značaju građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave. 

Projekat realizuje Udruženje građana „Građanski savet opštine Mali Zvornik“, u periodu od 01. februara do 30. aprila 2016. godine.

Projekat finansira Evropska unija, a realizuje se u okviru projekta „Jačanje lokalne transparentnosti“, koji sprovode Beogradska otvorena škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava u okviru Programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013„ Delegacije EU.