Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 – 604
Дана: 23.03.2015. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

       Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 26.03.2015. године, у 10 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38. Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Извештај о раду Управног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник за 2014. годину, (преузмите Извештај)

       2. Извештај о раду за 2014. годину Библиотеке ,,17 септембар“ Мали Зворник, (преузмите Извештај)

       3. Извештај о раду Центра за социјални рад ,,Мали Зворник“ из Малог Зворника за 2014. годину (преузмите Извештај)

       4. Годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник за период новембар 2013. године-октобар 2014. године. (преузмите Извештај) 

       Наведенi актi мoгу се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs  

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                           Боривоје Радић дип.ек.с.р.