На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 Утврђени Нацрт Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник за период 2019-2025, даје се на јавну расправу од 27.05.2019 до 11.06.2019. године.

 Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби, представника обрађивача Стратегије са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 11.06. 2019. године  у 11:00 часова.

 Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник за период 2019-2025”.

Јавни позив >>>

Закључак >>>

Радна верзија СОР >>>