Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI 

 Utvrđeni Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Mali Zvornik za period 2019-2025, daje se na javnu raspravu od 27.05.2019 do 11.06.2019. godine.

 Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi, predstavnika obrađivača Strategije sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 11.06. 2019. godine  u 11:00 časova.

 Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije održivog razvoja opštine Mali Zvornik za period 2019-2025”.

Javni poziv >>>

Zaključak >>>

Radna verzija SOR >>>