Поводом коментара и оптужби објављених путем друштвене мреже Фејсбук, на профилу под именом бившег директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ из Малог Зворника, Бошка Марковића, у којима је наведено да актуелно општинско руководство у погледу водоснабдевања не брине о интересу народа, већ да се у раду на овом плану руководи сопственим интересима, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, изјавио је да наведени коментари у вези водоснабдевања представљају покушај употребе ове теме у политичке сврхе у ситуацији када је, услед услед суше и високих температура, снабдевање водом отежано у читавој земљи, па и у општини Мали Зворник.

Он је најавио да ће позвати надлежне органе да испитају рад руководства ЈКП „Дрина“ у периоду када је на челу овог предузећа био директор Бошко Марковић и утврде да ли је било пропуста у његовом раду, односно да ли је радио „у интересу народа“.

Јевтић је навео да податак објављен на поменутом профилу о капацитету изворишта „Шипад“ у Доњем Насељу од 70 л/с, које је рађено у време директора ЈКП „Дрина“ Бошка Марковића, није тачан и да никада није износио 70 л/с, истакавши да је то њему сигурно познато.

Он је рекао да је стварни максимални капацитет овог изворишта 30 л/с ( ББ-1: 12л/с; ББ-2: 7л/с; ББ-3: 11л/с) и да га не чуди што у сушним периодима године долази до пада притиска и дефицита воде, будући да ниво воде у бунарима, који су директно повезани за водостајем реке Дрине, одакле се врши напајање бунара, опадне за време сушног периода, а што је такође, како је навео, директору предузећа морало бити познато у време изградње изворишта „Шипад“.

По тврдњама одговорних лица у ЈКП ,,Дрина“, за мањи ниво воде у три постојећа бунара од максималног наведеног, црпеће се мања количина воде из бунара.

Елаборатом је такође утврђено да се прихрањивање бунара водом највећим делом врши из реке Дрине, што значи да проток Дрине има директан утицај на ниво подземних вода у изворишту и количине воде у бунарима.

Председник општине Мали Зворник најавио је да ће општинско руководство у наредном периоду покренути процедуре за испитивање могућности за повећање капацитета поменутог изворишта, које снабдева водом кориснике у Доњем Насељу, Радаљу, Доњој Борини и Брасини, те да ће, уколико оне покажу да је могуће побољшати капацитет изворишта, кренути у израду пројекта и неопходне радове.

Он је навео да постоје основи сумње да је метода бушења бунара приликом изградње прилагођавана  бушилици познатог власника и да су због тога, избором погрешне методе рада, настали садашњи проблеми.

Одговарајући на поменуте коментаре изнете на друштвеној мрежи Фејсбук, Јевтић је власнику Фејсбук профила под именом Бошко Марковић упутио неколико питања везаних за рад директора ЈКП „Дрина“ у периоду од 2012. до 2016. године.

Он је питао зашто је приликом изградње водовода у Доњој Борини тадашње руководство ЈКП „Дрина“ обуставило изградњу водоводне мреже на годину дана, услед одбијања власника приватне парцеле да да сагласност за пролазак водовода кроз имање, знајући при том да она није преко потребна и да постоји општинска парцела кроз коју може да прође водовод и кроз коју су, како је истакао, након годину дана и постављене цеви новог водовода.

Јевтић се запитао да ли је Марковић тада бринуо о интересу грађана или их је својим поступком свесно изложио додатним непотребним тешкоћама, услед недостатка воде и одуговлачења изградње водовода.

Он је аутора коментара на профилу Бошка Марковића питао и да ли се сећа чијом одговорношћу је приликом изградње водовода у Доњој Трешњици дошло до кидања телефонског кабла и да је тиме проузрокована значајна штета, за коју је Телеком касније потраживао надокнаду од општине и ЈКП ,,Дрина“.

Јевтић је упитао бившег директора ЈКП „Дрина“ зашто су радови на водоводу у Доњој Трешњици извођени мимо пројектне документације, при чему је траса водовода пројектована на једној а изграђена на сасвим другој локацији, напомињући да истовремено није била позната локација резервоара за воду, односно да у пројекту није било податка о томе иако је градња цевовода била готово завршена.

Он је закључио да је аутор коментара на Фејсбук профилу Бошка Марковића вероватно пошао од себе и својих поступака када је написао да општинска власт не брине о интересу народа у погледу решавања проблема водоснабдевања.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да је локална самоуправа, на челу са актуелним руководством, од преузимања одговорности за рад општине крајем  2014. године до данас уложила више од 200.000.000 динара у побољшање водоснабдевања у општини.

Захваљујући поменутим улагањима, решен је вишегодишњи проблем водоснабдевања у месним заједницама Доња Борина и Брасини, при чему је за реконструкцију водовода од поменутог износа издвојено око 30.000.000 динара.

Изградњом мање црпне станице у Доњој Борини и 1250 метара припадајућег цевовода, за препумпавање воде са градског изворишта „Шипад“ на резервоар „Гај“, општина Мали Зворник, током 2017. године, за 40 домаћинстава у другој висинској зони овог села, решила је проблем недостатка пијаће воде, настао као последица мајских поплава 2014. године.

У наведене радове локална самоуправа уложила је 7,5 милиона динара.

Следеће године, у оквиру друге фазе обнове водовода у Доњој Борини, у коју је из општинског буџета уложено нових 10.000.000 динара, уследила је израда пројектно – техничке документације за уређење дела водоводне линије Гај-Kлисар-Дунавац у Доњој Борини и Гај-Kаменица у Брасини и реконструкција деонице Гај-Kлисар-Дунавац, чиме је омогућено уредно снабдевање за преостале кориснике у другој висинској зони села.

Потисни цевовод „Гај – Каменица“, у дужини од 1830 метара, саниран је крајем 2019. године, уз изградњу црпне станице „Гај – Брасина“.

Радови у завршној фази реконструкције водовода у месним заједницама Брасина и Доња Борина коштали су 12.500.000 динара, а захваљујући њима квалитетно водоснабдевање обезбеђено је за још око 100 корисника.

У селу Доња Трешњница општина Мали Зворник изградила је нови водоводни систем, који ће омогућити боље водоснабдевање у неколико месних заједница.

У овај капитални пројекат локална самоуправа, у периоду од 2014. до 2021. године, од поменутог укупног износа, уложила је око 80.000.000 динара.

За изградњу секундарне мреже у Доњој Трешњици и Амајићу уложено је 12.000.000 динара и 10.000.000 динара.

На нови водовод, чији капацитет изворишта износи 6 l/s, биће прикључено око 80 домаћинстава у Доњој Трешњици и око 30 домаћинстава у Амајићу, а бенефит ће осетити и корисници у селу Цулине, где лети често долази до дефицита воде, као и сви остали корисници, међу којима и власници туристичких објеката на овом подручју.

У оквиру новог водоводног система, изграђен је резервоар за воду, запремине 250 м3, који је са извориштем повезан одговарајућим потисно – повратним цевоводом, у дужини од по 160 м.

Постављено је и 8 километара примарног цевовода и изграђена мрежа ниског напона.

Тренутно су актуелни радови на припреми водовода за употребу, који укључују испирање цевовода, испитивање заптивености система и узорковање воде, ради утврђивања њеног квалитета.

Завршено је и пројектовање водовода Цулине – Велика Река, где је предвиђена изградња 8,5 км примарног водовода, у циљу решавања дугогодишњег проблема недостатка воде у овим селима у летњем периоду.

„Због неодговорних појединаца, чак и једног одборника опозиције, који нису дали сагласност за пролазак водовода кроз њихове парцеле, на 10. редовној седници Скупштине општине морали смо донети одлуку да радимо План детаљне регулације“, објаснио је Јевтић, додајући да ће све то знатно успорити решавање проблема водоснабдевања на овом подручју.

Покренута је и процедура за уређење водовода у другој висинској зони у Радаљу, где је предвиђена изградња црпне станице, резервоара за воду и 15 км цевовода.

С обзиром да у Радаљу постоји потреба за побољшањем водоснабдевања и у трећој висинској зони, Скупштина општине Мали Зворник, упоредо са доношењем одлуке о изради планске документације за изградњу водоводне мреже у другој зони, покренула је иницијативу за уређење водовода у трећој висинској зони у овом селу.

Електричне инсталације на изворишту „Kопани бунар“ у Малом Зворнику и резервоара прве и друге висинске зоне „Виле“ замењене су 2017. године, први пут после 30 година употребе, тачније од инсталирања 80-их година прошлог века.

У склопу инвестиције, вредне 7,5 милиона динара, извршена је замена дотрајалих електро инсталација у објектима, те набавка и уградња нове опреме, електро ормара и једног дизел агрегата, за снабдевање струјом у случају прекида у напајању.

Уградњом софтвера за праћење функционисања водоснабдевања, који пружа увид у стање низа параметара, као што је ниво подземних вода у бунару, ниво воденог стуба у резервоарима, праћење рада пумпи и сл., систем водоснабдевања у Малом Зворнику значајно је модернизован.

На водоводној мрежи код Старог моста санирано је пола километра цевовода оштећеног у мајским поплавама 2014. године.

У оквиру радова, укупне вредности око 3.000.000 динара, извршена је санација водоводне линије у дужини од 451 метара.

Захваљујући овом пројекту локалне самоуправе, мештани дела улице Вука Kараџића у Малом Зворнику, као бенефит, добили су уредно водоснабдевање и одговарајући притисак воде у цевима, у ситуацијама у којима би раније, услед квара, трпели дефицит воде.

Ради остваривања ефикасног интегрисаног управљања водоводним и канализационим системом на подручју општине Мали Зворник, локална самоуправа финансирала је и припрему техничке документације за израду регистра водоводне и канализационе мреже по улицама у општини Мали Зворник, са информацијама о стању целокупног система.

Документ садржи и анализу постојеће водоводне и канализационе мреже, на основу које је урађен пројекат неопходне реконструкције појединих делова мреже и предат Канцеларији за јавна улагања Владе Републике Србије, ради финансирања, а процењена вредност планираних радова је око 2.000.000 евра.

Модерна апликација, заснована на подацима у Географском информационом систему (ГИС), пружиће могућност сталног увида у стање водоводног система, даљинско идентификовање кварова на мрежи, што ће, уз брзо реаговање на терену, као крајњи резултат имати спречавање непотребних губитака воде.

Јевтић је подсетио да је 2018. године набављена нова цистерна за воду, у вредности од 10,74 милиона динара, са којом општина у сушном периоду свакодневно решава недостатак воде на терену, напомињући да ће за те намене у текућој години Јавном комуналном предузећу ,,Дрина“ из буџета бити издвојено између 6 и 7 милиона динара.

ЈКП „Дрина“ дуги низ година имало је само једну цистерну, стару неколико деценија, коју је, осим за водоснабдевање, користило за прање улица и друге потребе.

Након подсећања на све што је урађено у протеклих 5 година на плану побољшања водоснабдевања у општини Мали Зворник, Јевтић је питао ауторе коментара на Фејсбук профилу под именом Бошка Марковића да ли све наведено представља рад у интересу грађана или против њиховог интереса.

Јевтић је од Марковића затражио и да грађанима објасни да ли је у интересу народа била и ситуација из 2013. и 2014. године, у вези са плаћањем рачуна за геодетске радове из 2013. године.

Поменуту фактуру за геодетске услуге директор ЈКП „Дрина“  проследио је на плаћање тадашњем председнику општине господину Миодрагу Лазићу, који је спорни рачун одбио да плати.

Међутим, доласком господина Драгана Богићевића на место председника општине поменута фактура је поново достављена општини  и овог пута и плаћена.

„Да ли је то било планирано Програмом пословања ЈКП ,,Дрина“ и буџетом општине Мали Зворник за наведену годину? Да ли је и ово било у интересу народа?“, питао је Јевтић, напомињући да има још много сличних ситуација које би могао да наведе другом приликом.

Он је подсетио да је у периоду када је директор ЈКП ,,Дрина“ био Бошко Марковић у овом предузећу у сталном радном односу био 71 запослени радник, а да данас у ЈКП ,,Дрина“ ради 49 људи у сталном радном односу.

Дуг ЈКП ,,Дрина“ према добављачима на дан 10.06.2016. године, при примопредаји дужности између дотадашњег директора Бошка Марковића и новоизабраног директора Драгана Чикарића износио је 25,77 милиона динара, плус кредит од 2,75 милиона динара, док је данас дуг овог предузећа око 13,8 милиона динара.

Јевтић је додао да је Општина Мали Зворник ових дана, такође у интересу грађана, упутила два дописа Полицијској станици у Малом Зворнику да утврди ко је одговоран за неовлашћено искључивање воде на бунарима на територији општине, које је установио комунални инспектор у контроли на терену и најавио да ће против одговорних бити покренуте законом прописане процедуре.

Председник општине саопштио је и то да је локална самоуправа наложила општинском комуналном инспектору појачану контролу трошења воде и најавио да ће против оних који не поступају у складу са општинском одлуком о рационалној потрошњи воде за време сушног периода и воду из система, противно поменутој одлуци, користе за пуњење приватних базена, заливање башти и сличне потребе, при којима троше велике количине воде, бити предузете законом предвиђене мере.