Поводом неистина изнетих за Скупштинском говорницом, на 6. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник, од стране одборника Социјалистичке партије Србије, на рачун рада општинског руководства и најновијих увредљивих коментара објављених на друштвеној мрежи Фејсбук, на профилу под именом Љиљана Смиљанић, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, огласио се и ставио грађанима на увид чињенице које недвосмислено показују да су изречене оптужбе уствари само тенденциозни коментари и гомила лажи.

Он је навео да су објављене информације извучене из контекста, односно шире дискусије која је вођена на седници локалног парламента, 19. фебруара, и то поткрепио видео прилозима и исечцима говора са седнице Скупштине, напомињући да су све чешће увреде које изговарају представници опозиције на рачун општинског руководства, називајући их погрдним именима.

Милош Гагић,
представљање кандидата за в.д. директора туристичке организације општине Мали Зворник

Зоран Јевтић,
председник општине Мали Зворник о кандидату за место в.д.директора туристичке организације општине Мали Зворник

„Одборник СПС-а Богдан Дукић својим излагањем у вези именовања вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворники хтео је да се прикаже као локал патриота, ради прикупљања јефтиних политичких поена, а уствари је показао своје незадовољсво што СПС није ушао у коалицију са Српском напредном странком и што нису добили место директора Туристичке организације које су тражили“, навео је Јевтић.

Он је рекао да, према подацима Националне службе за запошљавање, у Малом Зворнику има само два лица са дипломом у области туризма, али да ниједно од њих нема неопходно радно искуство, те да је једно од њих било фаворит одборника Дукића за место директора Туристичке организације.

Законски услови од 2020. године налажу да за директора предузећа и установа у јавном сектору могу бити именована искључиво лица која имају 4 године радног искуства у струци и две године проведене на руководећим положајима.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Мишљење о примени прописа, број 011-00-00251/2020-08 од 21.10.2020. године, као одговор на Захтев Општине Мали Зворник број 06-1579/2020 од 21.08.2020. године
„…Одредбама Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 17/2019) у члану 42., између осталог, је прописано да: директор туристичке организације јединице локалне самоуправе мора да поседује:
1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
3) активно знање најмање једног страног језика.
Битно је да се напомене да се начелно под појмом руководећих послова мисли на оне послове који у оквиру одређеног радног процеса садрже планирање, организовање, вођење и контролисање распоређивања људских и финансијских ресурса, а све у сврху остварења постављених циљева одређеног процеса рада…“

Председник општине у свом обраћању на седници Скупштине општине питао је одборника Дукића, који је имао примедбу на то што је за вршиоца дужности директора Туристичке организације постављено лице које није из Малог Зворника, да ли је можда неко од 35 лица на бироу рада са стручном спремом коју он има могао да буде запослен у предузећу „Србијашуме“ у Лозници уместо њега, по логици запошљавања коју сам заступа и пропагира.

Зоран Јевтић,
председник општине Мали Зворник

Јевтић је истакао да у Малом Зворнику није било значајнијег запошљавања све до доласка СНС-а на политичку сцену и формирања владајуће већине у локалној Скупштини на челу са СНС-ом.

Тренутно је актуелно запошљавање 100 радника у фабрици текстила „Maydenim“ и 35 у погону за производњу столарије „Bauwin decor“, што показује да владајућа већина веома води рачуна о грађанима и побољшању њиховог економског статуса.

„Остаје нам нејасно зашто је говор шефа одборничке групе СПС-а за скупштинском говорницом завршио на Фејсбук профилу под именом Љиљана Смиљанић и да ли то значи да СПС стоји иза њега. Треба имати у виду да овај профил већ дужи период износи разне неистине и вулгарности на рачун председника државе, општинског руководства и чланова владајуће већине у Скупштини општине, као на пример да је директор Туристичке организације брат од снаје председника општине. На поменутом профилу чланове владајуће странке називају вулгарним именима, пишу неистине о наводном прислушкивању радника Општинске управе и наводним злоупотребама у општини, због чега смо против власника профила покренули кривичну пријаву“, закључио је у свом обраћању грађанима општине Мали Зворник председник Зоран Јевтић.

Љиљана Ристановић