Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за преглед и оцену поднетих захтева
за суфинансирање мера енергетске транзиције
Број: 06-1057/5
Дана: 19.08.2021. године
Мали Зворник

На основу члана 23. Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 03/21 и 04/21), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, дана 19.08.2021. године утврђује

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ 

Утврђује се прелиминарна ранг листа привредних субјеката,  по основу другог  Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске транзиције у домаћинствима на територији општине Мали Зворник бр. 06-1057/1 од 11.08.2021. године и то:

Мера 1. Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору на породичним стамбеним објектима

Ред. број Назив привредног субјекта Рок важења цена – МАКСИМАЛНО 40 БОДОВА Цена кључних добара и услуга
МАКСИМАЛНО 60 БОДОВА
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 
1. САМОСТАЛНА ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ДРАГАН СТАНКОВИЋ ПР

МАЛИ ЗВОРНИК

20 60 80.00  

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Прелиминарна листа објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Ракић, с.р.

Прелиминарна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске транзиције по основу другог  Јавног позива