Мали Зворник, 14.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/131
Дана: 14.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљaњу ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 14.04.2020. године донео је 

П Р Е П О Р У К У 

I 

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима Општине Мали Зворник, да без преке потребе не излазе из својих кућа, да предстојећи празник проведу у ужем кругу породице, уз поштовање свих мера и препорука Владе Републике Србије.

II

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ да грађани који су дошли у Општину Мали Зворник, а немају пребивалиште на нашој територији, да се придржавају свих заштитних мера и мера и наредби Владе Републике Србије и Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник. 

III 

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ  Полицијској станици Мали Зворник да појача контролу на територији Општине Мали Зворник у смислу Наредби и Препорука које су усвојене од стране Владе Републике Србије и министарстава у време ванредног стања. 

IV 

Ову Препоруку објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.