Mali Zvornik, 14.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/131
Dana: 14.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 14.04.2020. godine doneo je 

P R E P O R U K U 

I 

PREPORUČUJE SE svim građanima Opštine Mali Zvornik, da bez preke potrebe ne izlaze iz svojih kuća, da predstojeći praznik provedu u užem krugu porodice, uz poštovanje svih mera i preporuka Vlade Republike Srbije.

II

PREPORUČUJE SE da građani koji su došli u Opštinu Mali Zvornik, a nemaju prebivalište na našoj teritoriji, da se pridržavaju svih zaštitnih mera i mera i naredbi Vlade Republike Srbije i Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik. 

III 

PREPORUČUJE SE  Policijskoj stanici Mali Zvornik da pojača kontrolu na teritoriji Opštine Mali Zvornik u smislu Naredbi i Preporuka koje su usvojene od strane Vlade Republike Srbije i ministarstava u vreme vanrednog stanja. 

IV 

Ovu Preporuku objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.