Novi razvojni program PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu, koji je otpočeo 1. januara i trajaće do kraja 2026. godine, predstavljen je protekle sedmice rukovodstvu opštine Mali Zvornik.

Program usmeren na unapređenje upravljanja na lokalnom nivou, socijalne uključenosti i upravljanja zaštitom životne sredine finansira Vlada Švajcarske, dok aktivnosti u oblasti dobrog upravljanja podržava Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, opština Mali Zvornik iskoristiće nove mogućnosti koje program pruža, nastojeći da obezbedi kontinuitet u radu na unapređenju lokalne samouprave u navedenim oblastima.

Nastavljajući dobru praksu, program PRO će u naredne dve godine organizovati ciklus od šest treninga za predstavnike lokalnih samouprava, na kojima će učesnici kroz praktične primere, diskusiju i vežbe biti upoznati sa principima dobrog upravljanja i ovladati njihovom primenom u praksi.

Učesnicima koji uspešno prođu kroz ceo program obuke biće omogućeno pohađanje treninga za trenere, kako bi stekli dodatne veštine neophodne za prenos stečenog znanja u svojim lokalnim samoupravama, što će im otvoriti i mogućnost akreditacije kod Nacionalne akademije za javnu upravu.

„Poučeni dobrim iskustvom i rezultatima u ranijim fazama ciklusa programa PRO, planiramo da nastavimo saradnju u okviru navedenog programa i zaposlenima omogućimo da učestvuju u predviđenim edukacijama, kako bi savladali nove pozitivne pristupe u radu i primenili ih u svom okruženju“, naveo je Jevtić, istakavši da opština namerava da iskoristi i ostale pogodnosti, budući da program, osim obuka, pruža podršku za revidiranje akcionih planova lokalnih strateških dokumenta, kao i mogućnost korišćenja sredstava za realizaciju izabranih aktivnosti.

U prethodne dve faze programa, Evropski PROGRES 2014-18, i Swiss PRO 2018-22, podržano je uspostavljanje stručnih timova za dobro upravljanje u 55 jedinica lokalnih samouprava, koji u svojstvu konsultativnog mehanizma učestvuju u izradi i sprovođenju lokalnih javnih politika, razvojnih projekata, kao i u drugim aktivnostima koje doprinose povećanju odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti rada lokalnih samouprava.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović

Vesti sa projekta: