Општина Мали Зворник суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење Акције „Мали Зворник по мери грађана“ која омогућава непосредно учешће грађана и грађанки у решавању дела потреба локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина и опремању објеката у јавној својини општине Мали Зворник) у сарадњи са општином Мали Зворник, посебно обраћајући пажњу на побољшање положаја рањивих група у току целог процеса.

Јавни позив за суфинансирање пројеката од јавног интереса – Акције „Мали Зворник по мери грађана“ је објављен у четвртак, 25.05.2023. године и отворен је наредних 30 календарских дана до 14.07.2023. године.

Пријаве предлога пројеката се подносе на унапред дефинисаним убрасцима које можете преузети на званичној интернет страници општине Мали Зворник – www.malizvornik.ls.gov.rs  или их можете добити упитом путем електронске поште.

Пријаве се предају путем поште (препоручено) на адресу: Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I, број 38, или лично на писарници општине Мали Зворник, са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ – АКЦИЈА „МАЛИ ЗВОРНИК ПО МЕРИ ГРАЂАНА“ у затвореној коверти са напоменом на предњој страни „НЕ ОТВАРАТИ“. На задњој страни коверте обавезно навести назив Пројекта и име и презиме особе за контакт.

Током трајања јавног позива Саветодавно тело општине Мали Зворник за реализацију акције „Мали Зворник по мери грађана“ Вам стоји на располагању. Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу могу се добити на број телефона 015/7-195-198 и 015/7-195-195, сваким радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

Одлука о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Мали Зворник по мери грађана“

Јавни позив

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – Листа потписника

Образац 3 – Буџет

Одлука о продужењу Јавног позива