Мали Зворник, 07.10.2014.

У протеклој седмици одржана је Академија за одрживи развој 2014 у Венецији  као део пројекта „Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима реке Дрине (БиХ, Србија и Црна Гора) и Дрим (Албанија, Косово и Македонија) – CRESSIDA“.

Међународни тренинг је прва фаза пројекта CRESSIDA и учествовале су по 3 општине из сваке земље. Осим општине Мали Зворник у овај пројекат су из Србије укључене и општине Љубовија и Богатић, као и Агенција за заштиту животне средине.

Иновативне технологије и начине заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја из својих земаља присутнима су пренели предавачи са светски признатих факултета, представници институција и компанија из САД-а, Велике Британије, Мађарске, Кувајта, Италије, Јордана и других.

Пројекат CRESSIDA спроводе Агенција за заштиту животне средине US (United States Environmental Protection Agency) и Министарство животне средине, копна и мора Италије (Italian Ministry of Environment, Land and Sea) у сарадњи са Регионалним центром за животну средину за Средњу и Источну Европу (REC), а има за циљ пружање подршке локалним заједницама које се налазе у сливовима река Дрина и Дрим (БиХ, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија), релевантним националним институцијама и пословном сектору, да ефикасније спроводе своје стратегије одрживог развоја.