Насипање путева сепарисаном ризлом вршено је протеклих дана у Великој Реци, на деоницама Велика Река – Вољевци и Ребељ према засеоку Матићи.

Радове је организовала и финансирала локална самоуправа у Малом Зворнику.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, насипање путева овог пута започето у Великој Реци, у удаљеним и теже доступним деловима општине и биће настављено у осталим засеоцима у овој месној заједници, а након тога и у осталим селима на територији општине.

Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић