Akti opštinske uprave

Početna » Akti opštinske uprave

*prilikom pretrage unesite tekst na ćirilici

Godina Vrsta dokumenta Naziv dokumenta Preuzimanje Službeni list Napomena
2023 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-2/2023 Pravilniko o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik sa Kompetencijama

Opštinsko veće

02/2023 Sastavni deo Pravilnika su Kompetencije
2023 Pravilnik
06-163/2023 Pravilnik o korišćenju službenih SIM kartica za mobilni telefon

Opštinsko veće

2023 Odluka
06- 44/2023-1 Cenovnik komunalnih usluga JKP „Drina“ Mali Zvornik za 2023. godinu

Opštinsko veće

2023 Odluka
06–109/2023 Odluka o izmenama i dopunama programa postavljanja i uklanjanja montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Mali Zvornik

Opštinsko veće

2023 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-4/2021-1 Pravilnik o II izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik

Opštinsko veće

2022 Odluka
06-514/2022-2 Cenovnik ostalih komunalnih i nekomunalnih usluga JKP „Drina“ Mali Zvornik za 2023. godinu

Opštinsko veće

2022 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
06-1678/2022-1 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

JKP "Drina" Mali Zvornik

2022 Odluka
06-1514/2022-3 Program radova na održavanju, čišćenju i pranju javnih površina za 2023. godinu

Opštinsko veće

2022 Pravilnik
06-1533/2022 Pravilnik o ličnom pratiocu deteta i učenika

Skupština opštine

2022 Urbanistički plan
06–1142/2022-1 Plan detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja – primarnog vodovoda druge visinske zone naselja Radalj, u dužini od 15 km i širini pojasa 20 m, opština Mali Zvornik

Skupština opštine

Zbog veličine Plana, isti možete preuzeti na sledećem linku: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Statut
06-1013/2022-1 Statut Predškolske ustanove ,,Crvenkapa“ Mali Zvornik

Skupština opštine

2022 Pravilnik
06-1147/2022 Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja i održavanja službenih vozila Opštinske uprave opštine Mali Zvornik

Skupština opštine

2022 Odluka
06- 146/2022 Odluka o ekonomskoj ceni usluga u predškolskoj ustanovi

Skupština opštine

2022 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-4/2021-1 Pravilnik o I izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik

Opštinsko veće

2022 Poslovnik
117-1/2022 Poslovnik o radu Žalbene komisije

Žalbena komisija

2022 Rešenje
06-798/2022 Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije opštine Mali Zvornik i imenovanju predsednika i članova komisije

Opštinsko veće

2022 Rešenja
06-797/2022 Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Žalbene komisije opštine Mali Zvornik

Opštinsko veće

2021 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
957/21 Pravilnik o I izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova PU „Crvenkapa“ Mali Zvornik

Predškolska ustanova "Crvenkapa"

2021 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
02/1295 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

JKP "Drina" Mali Zvornik

2021 Pravilnik
Uputstvo
sl- Uputstvo za proveru zaposlenih za koje se sumnja da su pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti

Opštinsko veće

Godina 2023
Broj dokumenta 110-2/2023
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilniko o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik sa Kompetencijama
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list 02/2023
Napomena Sastavni deo Pravilnika su Kompetencije
Godina 2023
Broj dokumenta 06-163/2023
Vrsta dokumenta

Pravilnik

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o korišćenju službenih SIM kartica za mobilni telefon
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2023
Broj dokumenta 06- 44/2023-1
Vrsta dokumenta

Odluka

Naziv javnog dokumenta Cenovnik komunalnih usluga JKP „Drina“ Mali Zvornik za 2023. godinu
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2023
Broj dokumenta 06–109/2023
Vrsta dokumenta

Odluka

Naziv javnog dokumenta Odluka o izmenama i dopunama programa postavljanja i uklanjanja montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2023
Broj dokumenta 110-4/2021-1
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o II izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-514/2022-2
Vrsta dokumenta

Odluka

Naziv javnog dokumenta Cenovnik ostalih komunalnih i nekomunalnih usluga JKP „Drina“ Mali Zvornik za 2023. godinu
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-1678/2022-1
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
Organ

JKP "Drina" Mali Zvornik

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-1514/2022-3
Vrsta dokumenta

Odluka

Naziv javnog dokumenta Program radova na održavanju, čišćenju i pranju javnih površina za 2023. godinu
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-1533/2022
Vrsta dokumenta

Pravilnik

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o ličnom pratiocu deteta i učenika
Organ

Skupština opštine

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06–1142/2022-1
Vrsta dokumenta

Urbanistički plan

Naziv javnog dokumenta Plan detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja – primarnog vodovoda druge visinske zone naselja Radalj, u dužini od 15 km i širini pojasa 20 m, opština Mali Zvornik
Organ

Skupština opštine

Preuzimanje
Službeni list
Napomena Zbog veličine Plana, isti možete preuzeti na sledećem linku: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Godina
Broj dokumenta 06-1013/2022-1
Vrsta dokumenta

Statut

Naziv javnog dokumenta Statut Predškolske ustanove ,,Crvenkapa“ Mali Zvornik
Organ

Skupština opštine

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-1147/2022
Vrsta dokumenta

Pravilnik

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja i održavanja službenih vozila Opštinske uprave opštine Mali Zvornik
Organ

Skupština opštine

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06- 146/2022
Vrsta dokumenta

Odluka

Naziv javnog dokumenta Odluka o ekonomskoj ceni usluga u predškolskoj ustanovi
Organ

Skupština opštine

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 110-4/2021-1
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o I izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 117-1/2022
Vrsta dokumenta

Poslovnik

Naziv javnog dokumenta Poslovnik o radu Žalbene komisije
Organ

Žalbena komisija

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-798/2022
Vrsta dokumenta

Rešenje

Naziv javnog dokumenta Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije opštine Mali Zvornik i imenovanju predsednika i članova komisije
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2022
Broj dokumenta 06-797/2022
Vrsta dokumenta

Rešenja

Naziv javnog dokumenta Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i članova Žalbene komisije opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2021
Broj dokumenta 957/21
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o I izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova PU „Crvenkapa“ Mali Zvornik
Organ

Predškolska ustanova "Crvenkapa"

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2021
Broj dokumenta 02/1295
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
Organ

JKP "Drina" Mali Zvornik

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2021
Broj dokumenta sl-
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Uputstvo

Naziv javnog dokumenta Uputstvo za proveru zaposlenih za koje se sumnja da su pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Go to Top