Акти општинске управе

Почетна » Акти општинске управе

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Врста документа Назив документа Преузимање Службени лист Напомена
2023 Правилник
Правилник о систематизацији
110-2/2023 Правилнико о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник са Компетенцијама

Општинско веће

02/2023 Саставни део Правилника су Компетенције
2023 Правилник
06-163/2023 Правилник о коришћењу службених СИМ картица за мобилни телефон

Општинско веће

2023 Одлука
06- 44/2023-1 Ценовник комуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину

Општинско веће

2023 Одлука
06–109/2023 Одлука о изменама и допунама програма постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник

Општинско веће

2023 Правилник
Правилник о систематизацији
110-4/2021-1 Правилник о II изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2022 Одлука
06-514/2022-2 Ценовник осталих комуналних и некомуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину

Општинско веће

2022 Правилник
Правилник о систематизацији
06-1678/2022-1 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

2022 Одлука
06-1514/2022-3 Програм радова на одржавању, чишћењу и прању јавних површина за 2023. годину

Општинско веће

2022 Правилник
06-1533/2022 Правилник о личном пратиоцу детета и ученика

Скупштина општине

2022 Урбанистички план
06–1142/2022-1 План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник

Скупштина општине

Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Статут
06-1013/2022-1 Статут Предшколске установе ,,Црвенкапа“ Мали Зворник

Скупштина општине

2022 Правилник
06-1147/2022 Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Општинске управе општине Мали Зворник

Скупштина општине

2022 Одлука
06- 146/2022 Одлука о економској цени услуга у предшколској установи

Скупштина општине

2022 Правилник
Правилник о систематизацији
110-4/2021-1 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2022 Пословник
117-1/2022 Пословник о раду Жалбене комисије

Жалбена комисија

2022 Решење
06-798/2022 Решење о образовању Жалбене комисије општине Мали Зворник и именовању председника и чланова комисије

Општинско веће

2022 Решења
06-797/2022 Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене комисије општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
957/21 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник

Предшколска установа "Црвенкапа"

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
02/1295 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

2021 Правилник
Упутство
сл- Упутство за проверу запослених за које се сумња да су под утицајем алкохола или других средстава зависности

Општинско веће

Година 2023
Број документа 110-2/2023
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилнико о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник са Компетенцијама
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист 02/2023
Напомена Саставни део Правилника су Компетенције
Година 2023
Број документа 06-163/2023
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о коришћењу службених СИМ картица за мобилни телефон
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 06- 44/2023-1
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Ценовник комуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 06–109/2023
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Одлука о изменама и допунама програма постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 110-4/2021-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о II изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-514/2022-2
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Ценовник осталих комуналних и некомуналних услуга ЈКП „Дрина“ Мали Зворник за 2023. годину
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1678/2022-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1514/2022-3
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Програм радова на одржавању, чишћењу и прању јавних површина за 2023. годину
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1533/2022
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о личном пратиоцу детета и ученика
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06–1142/2022-1
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена Због величине Плана, исти можете преузети на следећем линку: https://malizvornik.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/PDR-Radalj-II-visinska.rar (copy/paste)
Година
Број документа 06-1013/2022-1
Врста документа

Статут

Назив јавног документа Статут Предшколске установе ,,Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1147/2022
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Општинске управе општине Мали Зворник
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06- 146/2022
Врста документа

Одлука

Назив јавног документа Одлука о економској цени услуга у предшколској установи
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 110-4/2021-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 117-1/2022
Врста документа

Пословник

Назив јавног документа Пословник о раду Жалбене комисије
Орган

Жалбена комисија

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-798/2022
Врста документа

Решење

Назив јавног документа Решење о образовању Жалбене комисије општине Мали Зворник и именовању председника и чланова комисије
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-797/2022
Врста документа

Решења

Назив јавног документа Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене комисије општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 957/21
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Предшколска установа "Црвенкапа"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 02/1295
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа сл-
Врста документа

Правилник
Упутство

Назив јавног документа Упутство за проверу запослених за које се сумња да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Go to Top