Мали Зворник, 13.05.2019. године

Због очекиваних обилних падавина наредних дана и могућих бујичних поплава, Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник наложио је привредним субјектима и установама на територији општине да људске и материјалне ресурсе којима располажу ставе у стање пуне приправности. Из истих разлога, на седници штаба, оджаној данас пре подне, донета је и одлука о формирању Оперативног тима, који ће, за време падавина, обилазити критичне локације на подручју општине, пратити развој ситуације и благовремено извештавати штаб о стању на терену, док ће за комуникацију са грађанима бити отворена посебна телефонска линија. Усвојени су и закључци којима штаб општинским службама налаже хитан рад на уређењу преосталих речних корита која могу бити критична у случају већих падавина, интензивирање набавке опреме за потребе оспособљавања Јединице цивилне заштите опште намене и обавезује предузеће „Стобекс“ из Лознице да предузме заштитне мере од могућих поплава у зони каменолома у Доњој Трешници.

Према речима команданта Штаба за ванредне ситуације у Малом Зворнику, председника општине Зорана Јевтића, уколико буде потребно чишћење и продубљивање речних корита биће рађено и ноћу, како би спречили да се понове поплаве из маја 2014. године. Он је од надлежних стручних служби оштине затражио да још једном, пре него до Малог Зворника стигне најављено невреме, обиђу критичне локације и предложе неопходне мере превенције.

Јевтић је од чланова штаба и свих сарадника затражио будност, сталну доступност и пуну оперативност у наредним данима, док траје упозорење на могуће непогоде, како би савладали и превазишли очекиване ризичне ситуације.

На седници је истакнуто да ће џакови са песком, неопходни за подизање бедема за заштиту од изливања река и потока, бити обезбеђени у сарадњи ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, локалне Ватрогасно – спасилачке јединице МУП-а Србије и предузећа „Југокоп“ из Шапца, задуженог за одржавање приобаља у Малом Зворнику, док ће уз подршку Хидроелектране „Зворник“ бити омогућено континуирано праћење нивоа реке Дрине и њених притока, као и стање на брани мини хидроцентрале на реци Радаљ.

Директор тог предузећа и члан Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник Томица Јовановић навео је да је, према јутрошњим мерењима, проток воде кроз профил бране на хидроелектрани „Зворник“ у границама нормале, као и водостаји река које се на територији општине уливају у Дрину и Зворничко језеро.

Након анализе извештаја привредних субјеката о спремности за деловање у ванредним ситуацијама, констатовано је да у Малом Зворнику има укупно 27 привредних субјеката који су дужни да учествују у спровођењу одбране од поплава, те да, у случају потребе за увођењем ванредне ситуације, постоји оптимална спремност материјалних и људских ресурса за адекватан одговор на непогоде.

С обзиром да извештаје о спремности за деловање у ванредним ситуацијама нису поднели сви субјекти са подручја општине, који су били у обавези да то учине, закључено је да ће привредним субјектима који нису доставили тражене информације бити наложено да то учине у најкраћем року, уз напомену да ће у супротном против њих бити покренуте законом прописане процедуре.

Љиљана Ристановић

{gallery}/2019/2019-05-13_stab{/gallery}