Јавно комунално предузеће „Дрина“, уз подршку општине Мали Зворник, набавило је 16 протокомера и извршило уградњу на водоводној мрежи 10 ових уређаја, као и уградњу 200 савремених водомера.

Према речима Драгана Чикарића, једног од руководилаца у овом предузећу, уградњом протокомера остварен је двадесетчетворочасовни мониторинг протока воде на појединим извориштима и деоницама водовода, који запослени врше преко посебне апликације на рачунару, односно мобилном телефону.

Захваљујући сталном увиду у податке о протоку воде, могуће је тренутно установити појаву квара на мрежи, што доприноси бржој дијагностици и отклањању кварова, а тиме и спречавању губитака воде.

Чикарић је навео да је приступ апликацији за праћење рада протокомера могућ преко рачунара у предузећу и мобилних телефона.

Он је саопшто да је у плану уградња и преосталих 6 протокомера.

Осим протокомера, уграђено је и 200 кућних водомера, са даљинским очитавањем путем апликације на рачунару и мобилном телефону, захваљујући чему ће очитавање потрошње воде бити могуће без одласка на мерно место.

„Набавком нових водомера који садрже модуле за даљинско очитавање створени су услови за добијање података о количини испоручене воде на месечном нивоу и израду рачуна на којима ће бити исказана тачна месечна потрошња, а не просечна месечна потрошња, као што је то донедавно био случај“, рекао је Чикарић и додао да су раније водомери очитавани квартално.

Он је објаснио да је ЈКП „Дрина“ по одлуци Скупштине општине Мали Зворник у обавези да 2 пута годишње очитава водомере и издаје фактуре корисницима на месечном нивоу, због чега је на рачунима корисника исказивана просечна месечна потрошња у последњих годину дана, па се дешавало да корисници пријављују неслагања података о потрошњи воде на водомерима и рачунима.

Он је захвалио локалној самоуправи на донацији за куповину уређаја за мерење протока и потрошње воде и закључио да ће уградња протокомера и савремених водомера допринети вишеструким позитивним ефектима у раду ЈКП „Дрина“, бржем уочавању и отклањању кварова на мрежи, рационалнијој потрошњи, спречавању прикључења нелегалних корисника и губитака воде.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић