Javno komunalno preduzeće „Drina“, uz podršku opštine Mali Zvornik, nabavilo je 16 protokomera i izvršilo ugradnju na vodovodnoj mreži 10 ovih uređaja, kao i ugradnju 200 savremenih vodomera.

Prema rečima Dragana Čikarića, jednog od rukovodilaca u ovom preduzeću, ugradnjom protokomera ostvaren je dvadesetčetvoročasovni monitoring protoka vode na pojedinim izvorištima i deonicama vodovoda, koji zaposleni vrše preko posebne aplikacije na računaru, odnosno mobilnom telefonu.

Zahvaljujući stalnom uvidu u podatke o protoku vode, moguće je trenutno ustanoviti pojavu kvara na mreži, što doprinosi bržoj dijagnostici i otklanjanju kvarova, a time i sprečavanju gubitaka vode.

Čikarić je naveo da je pristup aplikaciji za praćenje rada protokomera moguć preko računara u preduzeću i mobilnih telefona.

On je saopšto da je u planu ugradnja i preostalih 6 protokomera.

Osim protokomera, ugrađeno je i 200 kućnih vodomera, sa daljinskim očitavanjem putem aplikacije na računaru i mobilnom telefonu, zahvaljujući čemu će očitavanje potrošnje vode biti moguće bez odlaska na merno mesto.

„Nabavkom novih vodomera koji sadrže module za daljinsko očitavanje stvoreni su uslovi za dobijanje podataka o količini isporučene vode na mesečnom nivou i izradu računa na kojima će biti iskazana tačna mesečna potrošnja, a ne prosečna mesečna potrošnja, kao što je to donedavno bio slučaj“, rekao je Čikarić i dodao da su ranije vodomeri očitavani kvartalno.

On je objasnio da je JKP „Drina“ po odluci Skupštine opštine Mali Zvornik u obavezi da 2 puta godišnje očitava vodomere i izdaje fakture korisnicima na mesečnom nivou, zbog čega je na računima korisnika iskazivana prosečna mesečna potrošnja u poslednjih godinu dana, pa se dešavalo da korisnici prijavljuju neslaganja podataka o potrošnji vode na vodomerima i računima.

On je zahvalio lokalnoj samoupravi na donaciji za kupovinu uređaja za merenje protoka i potrošnje vode i zaključio da će ugradnja protokomera i savremenih vodomera doprineti višestrukim pozitivnim efektima u radu JKP „Drina“, bržem uočavanju i otklanjanju kvarova na mreži, racionalnijoj potrošnji, sprečavanju priključenja nelegalnih korisnika i gubitaka vode.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović