U okviru procesa kreiranja budžeta Opštine Mali Zvornik za 2024. godinu objavljeno je „Uputstvo za pripremu budžeta za 2024. godinu“ koje možete pogledati i skinuti na našoj veb-stranici. Uputstvo je namenjeno budžetskim korisnicima.

Obrasci za pripremu Odluke o budžetu za 2024. godinu: