У месним заједницама Цулине и Читлук ове седмице одвија се насипање путева сепарисаном ризлом.

Радове организује и финансира локална самоуправа у Малом Зворнику.

Председник општине, Зоран Јевтић, обишао је радове у Цулинама и Читлуку и рекао да ће по завршетку насипања путева у овим селима слични радови уследити и у осталим селима на територији општине.

Уређење некатегорисаних путева претходне седмице вршено је у Великој Реци, на деоницама Велика Река – Вољевци и Ребељ према засеоку Матићи.

Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић