U mesnim zajednicama Culine i Čitluk ove sedmice odvija se nasipanje puteva separisanom rizlom.

Radove organizuje i finansira lokalna samouprava u Malom Zvorniku.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, obišao je radove u Culinama i Čitluku i rekao da će po završetku nasipanja puteva u ovim selima slični radovi uslediti i u ostalim selima na teritoriji opštine.

Uređenje nekategorisanih puteva prethodne sedmice vršeno je u Velikoj Reci, na deonicama Velika Reka – Voljevci i Rebelj prema zaseoku Matići.

Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović