На завршној конференцији Програма Exchange 5 општини Мали Зворник уручена је захвалница за учешће у Програму.

Захвалницу је у име локалне самоуправе примио шеф кабинета председника општине, Зорана Јевтића, Млађан Црквењаш.

Општина Мали Зворник током 2019. и 2020. године заједно са општинама Богатић и Владимирци реализовала је пројекат “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, одобрен у оквиру грант шеме Exchange 5 – Подршка локалним самоуправама.

Пројекат је реализован у оквиру Програма Exchange 5, који je финансирала Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спровело Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), као имплементационим партнером.

Пројектним активностима у општинама Мали Зворник, Богатић и Владимирци током годину и по дана успешне реализације наведеног пројекта успостављен је ефикасан систем управљања имовином, као предуслов за бржи локални економски развој на територијама ових општина.

У Приручнику за управљање имовином јединица локалне самоуправе, издатом по завршетку Програма Exchange 5, овај пројекат издвојен је као пример добре праксе, јер су, међу 18 пројеката у оквиру грант шеме, у општинама Мали Зворник, Богатић и Владимирци постигнути најбољи резултати на ангажовању пописивача и утврђивању фактичког стања на терену непокретности у јавној својини.

Кључни резултат пројекта представља формирање посебних организационих јединица, у све три општине, које ће и у наредном периоду бити одговорне за управљање имовином.

У складу са важећом законском регулативом, усвојени су сетови прописа који треба да омогуће одрживост пројектних резултата и након завршетка пројекта.

Локалне самоуправе ојачале су капацитете локалних службеника за управљање имовином, набавиле рачунарску опрему и софтвер за вођење евиденције имовине, спровеле попис и ажурирале општинску евиденцију непокретности у јавној својини, уписале податке о општинској имовини у Централни регистар који води Републичка дирекција за имовину, те утврдиле тржишну и књиговодствену вредност имовине и израдиле пројектно-техничку документацију за озакоњење бесправно саграђених објеката јавне намене, са циљем уписа права јавне својине на њима.

Захваљујући овом пројекту, општине су успеле да креирају евиденцију о комплетној непокретној имовини коју поседују, укључујући проверу физичког стања објеката на терену и процену тржишне вредности за 110 објеката и 100 парцела у јавној својини, као и унос ових вредности у помоћне књиге основних средстава буџета општина.

Такође, за укупно 18 нелегално саграђених објеката јавне намене у ове три општине покренут је поступак озакоњења.

Пројекат је коштао 193.198,28 евра.

Љиљана Ристановић