Мали Зворник, 04.06.2019. године

Поводом почетка поступка припреме следећих аката:

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије

Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергије са заједничког мерног места

обавештавамо заинтересоване грађане да могу извршити увид и своје коментаре, предлоге и сугестије доставити Општинској управи општине Мали Зворник до 25.06.2019. године.

На основу приспелих предлога, Општинско веће општине Мали Зворник ће утврдити коначне предлоге ових аката и доставити их Скупштини општине Мали Зворник на усвајање.