Сарадници Пољопривредне саветодавне стручне службе „Пољосавет“ доо из Лознице свакодневно, већ више од 15 дана, у Центру за развој иновација у Малом Зворнику, пружају техничку подршку пољопривредницима да преко портала е – Управе изврше регистрацију пољопривредних газдинстава у апликацији е – Аграр и евидентирају податке о парцелама у власништву, на основу којих могу остварити право на исплату субвенција, у износу од 9000 динара по хектару.

Према речима Драгана Крстића, агронома саветодавне службе, за основни подстицај, односно за биљну производњу по хектару, предвиђено је 6000 динара, док је за гориво по хектару намењен преостали износ од 3000 динара.

Пријављивање за субвенције од 9000 динара по хектару почело је 03. априла и предвиђено је да траје до 31. маја текуће године, а исплата креће 24. априла.

У оквиру подршке коју пружа пољопривредницима, служба „Пољосавет“ такође контролише да су парцеле у оквиру газдинства повезане преко матичног броја са катастром, јер само такве парцеле долазе у обзир за субвенције.

Крстић је рекао да на територији општине Мали Зворник има око 900 регистрованих пољопривредних газдинстава, те да је више од трећине обавило процедуру регистрације у апликацији е – Аграр и евидентирања података о парцелама у власништву.

Он је навео да саветодавци Пољопривредне саветодавне стручне службе „Пољосавет“ доо из Лознице имају обавезу само да помогну пољопривредницима да обаве поменуту процедуру, али да уствари изводе уместо њих комплетан поступак, будући да су међу пољопривредницима претежно стари људи који се не сналазе најбоље у раду који подразумева коришћење савремених технологија.

Крстић је захвалио општини Мали Зворник која је за потребе увођења пољопривредних газдинстава у е – Аграр уступила простор Центра за развој иновација и доделила одређен број приправника који помажу сарадницима службе „Пољосавет“ у раду, како би процедура била спроведена у предвиђеном року и избегнуто стварање гужве.

Он је захвалио и Библиотеци „17. септембар“ која је такође пружила подршку реализацији наведених активности.

   „Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић