Kamion nosivosti do 3,5 tone Javno komunalno preduzeće „Drina“ dobilo je nedavno od opštine Mali Zvornik, koja je ovo vozilo nabavila sredstvima iz budžeta.

Kupovina novog kamiona realizovana je u nastojanju lokalne samouprave da obnovi vozni park preduzeća i poboljša njegovu opremljenost i uslove za rad.

Budući da su postojeća vozila i mehanizacija JKP „Drina“dotrajali i da dugo nije ulagano u nabavku nove opreme, lokalna samouprava u poslednjih nekoliko godina intenzivno je radila na ovom planu i iz sopstvenih sredstava ili donacija obezbedila preduzeću više novih kamiona i različitih radnih mašina.

Najnoviji kamion namenjen je za svakodnevnu upotrebu u oblasti rada JKP „Drina“, za poslove na terenu, prevoz građevinskog materijala i ostale slične potrebe.