Мали Зворник, 07.05.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/163-1
Дана: 07.05.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС“, број 98/2010)  и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 07.05.2020. године донео је 

ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА
БРОЈ 06-668/163 од 05.05.2020. ГОДИНЕ

I 

Тачка I Закључка број 06-668/163 од 05.05.2020. године, мења се и гласи:

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, упућује захтев Општинској управи општине Мали Зворник да када се стекну услови у буџету општине Мали Зворник издвоји средства из буџета у износу од 2.700.000,00 динара, за субвенцију рачуна услуге одношења смећа и водоснабдевање ЈКП Дрина ка физичким лицима, за време док је трајало ванредно стањe изазвано заразном болести COVID – 19. 

II

У осталом делу Закључак бр. 06-668/163 од 05.05.2020. године остаје непромењен.      

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.