Мали Зворник, 05.05.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/163
Дана: 05.05.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 05.05.2020. године донео је:

З А К Љ У Ч А К

I

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, упућује захтев Општинској управи општине Мали Зворник да се из буџета општине издвоје средства у износу од 2.700.000,00 динара, за субвенцију рачуна услуге одношења смећа и водоснабдевање ЈКП Дрина ка физичким лицима за месец април 2020. године. 

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.