Мали Зворник, 30.03.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/85
Дана: 30.03.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС“, број 98/2010) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 30.03.2020. године донео је 

З А К Љ У Ч А К

I

ЈКП Дрина ће у кругу свог предузећа поставити цистерну и вршити поделу дезинфекционих средстава грађанима до два литра, на територији општине Мали Зворник, као и да организује и повремено врши дезинфекцију стамбених заједница, тј. заједничких делова зграда на којима се остварује највећи контакт (улаз у зграду, простори испред лифтова, лифтови, степеништа, степенишни рукохвати, улазна врата  и др.

II

Ову наредбу објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.