На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној13.12.2021. године донео је

ЗАКЉУЧАК 

I

Позивају се грађани, власници радњи, скупштине станара да испред својих стамбених и пословних објеката редовно врше рашчишћавање снега са стаза и око објеката.

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.