Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-33/2
Дана: 12.10.2020.година
Мали Зворник

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 12.10.2020.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Задужују се инспекцијски органи општине Мали Зворник да излазе на терен (врше обилазак угоститељских објеката) и врше контролу мера прописаних од стране Владе Републике Србије.

II

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, с.р.