Општина Мали Зворник учествовала је протекле седмице, од 12. до 14. октобра, у Охриду на тродневној регионалној радионици на тему подизања нивоа отпорности локалних заједница на различите хазардне ситуације. На радионици која је окупила представнике 18 општина региона у сливу река Дрине и Дрим размењена су искуства и размотрене могућности међуопштинске сарадње у овој области, кроз рад на решавању заједичких проблема везаних за управљање отпадом, управљање површинским водама, те креирању пилот модела зелене инфраструктуре.

Нарочита пажња тренинга била је посвећена методологији самоевалуације локалних заједница у контексту нивоа отпорности на хазардне ситуације, која би могла бити веома корисно средство за праћење напретка локалне заједнице у повећању нивоа превенције и адекватног одговора у хазардним ситуацијама.

Закључено је да би такав начин рада било веома корисно уградити у обавезне планове и програме који третирају ову проблематику, те да би истовремено могао послужити као врло ефикасно средство за едукацију локалног становништва о превенцији ризика.

На скупу су представљена искуства у Малом Зворнику стечена приликом поплава и других природних непогода у протеклих десетак година, са уоченим недостацима у деловању током ванредних ситуација, предузетим мерама превенције и плановима за унапређење одбрамбене спремности локалне заједнице у будућности. Своја искуства везана за хазардне ситуације презентовале су и друге општине учеснице овог скупа, а закључци до којих се дошло послужиће као смернице за креирање програма у оквиру којег ће се убудуће радити у овој области на нивоу региона.

Општина Мали Зворник овом приликом представила је и своја искуства и резултате у оквиру пилот пројекта „Value Drina“, посвећеног унапређењу еколошког статуса реке Дрине и њених притока, који реализује у сарадњи са општином Љубовија и удружењима „Еко Дрина“ Мали Зворник и „Наша Љубовија“. Осим овог, на радионици су представљени резултати још три пилот пројекта које реализују општине у сливу Дрине и Дрима. Пилот пројекти, као и радионица у Охриду део су програма CRESSIDA „Изградња локалних капацитета за одрживи развој општина у сливу река Дрине и Дрим“, који већ трећу годину спроводи Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC), а финансира америчка Агенција за заштиту животне средине (US EPA).

Захваљујући имплементацији овог програма у општини Мали Зворник покренуте су бројне активности у области заштите животне средине. На име захвалности за подршку у раду на пољу унапређења животне средине, представницима REC-а и US EPA-а на радионици у Охриду је у име председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића уручен по један примерак монографије општине, издате поводом 60 година постојања општине Мали Зворник.

{gallery}2016/10-14_cressida_ohrid{/gallery}