У складу са чланом 25. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања  („Службени гласник РС“, број  16/2016 и 8/2017) објављујемо Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2021. години са образложењем. Ово решење ће свим учесницима на Конкурсу бити достављено путем електронске поште наведене у пријави.

Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2021. години број: 06-98/2021 од 25.01.2021.године, објављеног дана 28.01.2021.године, у недељном листу „Лознички недељник“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, који су Решењем Председника општине Мали Зворник број: 06-98/2021/33-3 од 05.04.2021.године, добили мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 13.04.2021.године (закључно са овим датумом), доставе на адресу Општина Мали Зворник, ул. Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник, као и путем мејла на адресу  opstinamalizvornik@gmail.com, нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима на прописаном обрасцу ревидираног буџета, односно писмено обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Пре потписивања Уговора о суфинансирању обавезно је достављање средстaва обезбеђења, меница и меничних овлашћења.

С поштовањем,
ОУ Мали Зворник

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2021. години